วันอังคาร, มิถุนายน 14, 2554

แผนที่รูปแบบต่างๆของประเทศฟินแลนด์ : Finland Maps

แผนที่แสดงที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆในฟินแลนด์ / Map of Big Cities in Finland

แผนที่แสดงการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง / Finland Political Map

แผนที่พร้อมภาพประกอบ / Illustrated Map of Finland

แผนที่แสดงลักษณะทั่วไปของฟินแลนด์ / General Map of Finland

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น