วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 02, 2554

สำนวน : อ้วกแตก / vomit

อ้วกแตกเป็นคำที่มีความหมายพิเศษ ปกติอ้วกนี้ฝรั่งเรียกว่า vomit

Vomit หมายถึง การอาเจียน หรือ การสำรอกทางปาก บางคนเรียกว่ารอกออกมา แสลงของคำนี้คือ อ้วก

อ้วก นั้นแม้เรียกในภาษาอังกฤษว่า vomit แต่ vomit มีอีกความหมายแปลว่า ใช้อวัยวะปากสร้างความพึงพอใจให้คู่นอน ดังที่ฝรั่งเรียกว่า cunninglingus หรือ การเมกเลิฟด้วยปากภาษาทั่วไปคือ eat เช่น

That night the hubby ate his better half. = คืนนั้น สามีทำรักด้วยปากแก่ภริยา

คำว่า better half แปลว่า ภริยา หรือ สุดที่รัก ฝรั่งเห็นว่าคนเราแบ่งออกเป็นสองส่วน และส่วนที่ดีกว่าก็คือ ภรรยา

อาการอ้วกแตกนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายอย่าง ในภาษาไทยคำว่า ยิงกระต่าย แปลว่า ไปปัสสาวะ แปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษได้เป็น shoot the rabbit แต่มีความหมายว่า อาเจียน เช่น

Wisa drank four bottles of whiskey and finally he shot the rabbit. = วิสาดื่มเหล้าไปสี่ขวด เลยออกไปสำรอก

บางคนแพ้กลิ่นเหล้าขนาดที่ the mixture of drinks made me vomit หรือ ได้กลิ่นส่วนผสมของเหล้าก็อยากอาเจียน

ใครที่อาการรุนแรงอาจสำรอกออกมาเป็นเลือด เช่น

Wisa can’t drink any more or else he may vomit blood. = วิสาดื่มเหล้าต่อไปไม่ได้ไม่งั้นอาเจียนเป็นเลือด

คำว่า vomit นี้ใช้เป็นคำนามได้ แปลว่า ของที่สำรอกออกมา เช่นอะไรก็ตามที่อยู่ในกระเพาะแล้วอาเจียนออก เช่น

Wisa choked to death on his vomit. = วิสาสำลักจนอ้วกแตกตาย

คำอีกสำนวนหนึ่ง คือ retch แปลว่า คลื่นเหียน, อาเจียน หรือพยายามสำรอก เช่น

Wisa was so sick that he retched without bringing anything up from the stomach. = วิสาป่วยหนักจนสำรอกน้ำเปรี้ยวออกมา

ภาษาไทยมีคำว่า ลูกแสลงใจ ฝังใช้คำว่า vomit nut หรือ vomiting nut

โดยทั่วไปฝรั่งนิยมใช้คำว่า throw up แต่ throw up มีความหมายว่า ออกจากงาน ได้ เช่น

Wisa has thrown up a very promising career. = วิสาได้ละทิ้งอาชีพที่กำลังรุ่งเรืองเสียแล้ว

If the child eats too much, she may throw up. = ถ้าเด็กกินมากไปอาจอาเจียนก็ได้

บางทีก็ใช้คำว่า spew แปลว่า อาเจียน เช่นกัน เช่น

Wisa is spewing up in the basin. = วิสากำลังอาเจียนในชามอ่าง

อาเจียนหรืออ้วกเป็นคำที่น่าสนใจยั่วให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพราะกลิ่นอ้วกจะเป็นกลิ่นเหม็น ผู้คนจึงตกใจได้ง่าย ฝรั่งบางทีก็พูดว่า nausea ฟังคล้าย นิพิธา ในศาสนาพุทธ แปลว่า อาการคลื่นเหียน เดิมหมายถึงอาการเมาคลื่น รากเดิมมาจากคำว่า naus แปลว่า เรือ เป็นที่มาของคำศัพท์ navy และ nautical เช่น nautical almanac = ปฏิทินเดินเรือ

If you eat raw meat you may be overcome by nausea. = ถ้ากินเนื้อดิบอาจเกิดอาการคลื่นเหียน

อนึ่ง กวี รัถยาร์ด คลิปลิง เคยเขียนล้อความก้าวหน้าของสังคมว่า :-

That the god returns to his vomit and the sow returns to her mire.”

เหมือนกับหมาที่หวนคืนสู่การอาเจียนและเหมือนกับหมูตัวเมียที่คืนสู่หล่มปลัก


ขอบคุณที่มา จากหนังสือ "สนุกภาษาฝรั่งกับประเดิม" เขียนโดย คุณนพพร สุวรรณพานิช พิมพ์ปีพ.ศ. 2541

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น