วันจันทร์, พฤษภาคม 30, 2554

สำนวน : เพี้ยน - somewhat off the mark

เพี้ยน ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายใว้ว่า ผิดแปลกไปเล็กน้อย, คลาดเคลื่อน, ผิดเพี้ยน นอกจากนี้ยังอธิบายอีกว่าเพี้ยนผัด แปลว่า ขอเลื่อนเวลาให้ผิดไป หรือผัดเพี้ยน

เพี้ยน ยังเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า หมายถึง อาการเพี้ยนซึ่งคล้ายกับโรคประสาทอ่อน แม้ความหมายนี้ไม่ปรากฎในพจนานุกรม ในแง่นี้ภาษาอังกฤษใช้ somewhat off the mark 

         somewhat แปลว่า ค่อนข้าง
         mark หมายถึงเครื่องหมาย หรือข้อกำหนดเดิม
         off the mark ในที่นี้แปลว่า ผิดไปจากเดิม หรือผิดไปจากลักษณะสำคัญ หรือทำในสิ่งที่ไม่พึงทำ
เช่น 
         It seems that Wisa is off the mark. He harps on saying that he'll climb the Golden Mount five times a day. = วิสาเพี้ยนไปจากเดิมมาก เขาบ่นเสมอว่าจะปีนภูเขาทองวันละห้าครั้ง

เพี้ยน นี้ยังแปลว่าดัดแปลงได้ด้วย เช่น คำว่า สะพาน เพี้ยนมาจาก ตะพาน หรือคำ กะเตอะ ในภาษาเปอร์เซีย เพี้ยนเป็น กระดาษ ในภาษาไทย เป็นต้น แบบนี้ใช้คำว่า corrupt เป็นคำคุณศัพท์ (adjective)
เช่น
         This is a very corrupt manuscript. = ต้นฉบับนี้เขียนเพี้ยนๆ

อีกคำหนึ่งที่น่าใช้คือ derive (adjective) หรือ derivation (noun)แปลว่า ดัดแปลงหรือเพี้ยนมาจากหรือมีประวัติคำจากที่อื่น
เช่น
         Prof. Wisa explained the derivations of words from Pali. = อาจารย์วิสาอธิบายคำศัพท์ที่เพี้ยนจากภาษาบาลี
         
         Thousands of Thai words derive from Sanskrit. = คำไทยหลายคำเพี้ยนมาจากภาษาสันสกฤต

เพี้ยน อาจหมายถึง อารมณ์ที่แผกออกไปบ้าง ฝรั่งใช้สำนวนว่า off the rockers

เช่น 
         After a few glasses of gin Wisa seemed to be off the rockers. = วิสาดื่มยินไปสองสามแก้วก็ชักเพี้ยนๆแล้ว

คำว่าผิดเพี้ยน แปลว่าผิดไปจากเป้าเดิมหรือผิดแปลกไปเล็กน้อย บางทีหมายถึง คลาดเคลื่อน
เช่น
         Wisa's piano is slightly out of tune. = เปีอโนของวิสาเสียงเพี้ยนไปหน่อย

         I think your pronunciation tends towards that of the Northeasterners. = ผมว่าคุณพูดสำเนียงเพี้ยนไปทางอีสาน

         Your writing departs from the thruth. = ข้อเขียนของคุณเพี้ยนไปจากความจริง

นอกจากนี้ยังมีคำว่า schizoid* attitude to แปลว่า ความรู้สึกเพี้ยนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเริ่มขาดเหตุผล
เช่น
         Wisa seems to have a schizoid attitude when I told him that he is a cockhold. = วิสาเพี้ยนไปมากเมื่อผมบอกเขาว่าเมียมีชู้ 

*schizoid (sktsoid) ออกเสียงเป็น สคิทซอยด์

ขอบคุณที่มาจากหนังสือ "สนุกภาษาฝรั่งกับประเดิม" เขียนโดย คุณนพพร สุวรรณพานิช พิมพ์ปีพ.ศ. 2541


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น