วันเสาร์, สิงหาคม 31, 2556

The simple sentence : ประโยคเดี่ยว


      The simple sentence 
ประโยคเดี่ยว

  • §  โดยทั่วไปจะประกอบด้วยประธาน และกริยา(ที่ผันตามประธาน) เช่น

Liisa lukee. = ลีซ่าอ่าน  โดยมี Liisa เป็นประธานของประโยค และกริยาคือ lukee (ผันมาจากกริยารูปดั้งเดิม คือ lukea¹)
  • §  แต่ประโยคเดี่ยวอาจละประธานได้ แต่ต้องมีกริยาอยู่ในประโยคเสมอ เช่น
Sataa. = ฝนตก
Suomessa puhutaan suomea. = เราพูดภาษาฟินนิชในประเทศฟินแลนด์
Mennään! = ไปกันเถอะ!
Saako täällä tupakoida? = ที่นี่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือไม่
  • §  นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มตัวขยายประโยคได้อีก เช่น
กรรม : Liisa lukee kirjan. = ลีซ่าอ่านหนังสือ
กริยาวิเศษณ์ (ส่วนที่ขยายกริยา เช่น เมื่อไหร่ เวลาไหน ที่ไหน อย่างไร แก่ใคร) : Liisa lukee kirjan ensi viikolla. = ลีซ่าจะอ่านหนังสือภายในสัปดาห์หน้า
กริยาคุณศัพท์ (ส่วนที่ขยายคำนาม เช่น มีลักษณะอย่างไร) : Kirja on mielenkiintoinen. = หนังสือ(มีลักษณะ)น่าสนใจ

ตัวอย่างของประโยคเดี่ยว เช่น

ประธาน                กริยา                กรรม                              ส่วนขยายกริยา
Kaisa                 nauraa.
= ไกสะหัวเราะ
Miehet               keskustelivat                                                kadulla.
= พวกผู้ชายพูดคุยกันบนถนน
Pekka                 kirjoitti            kirjeen                                 Liisalle.
= เปกกะเขียนจดหมายถึงลีซ่า
Hän                   ei mennyt                                                   kotiin.
= เขาไม่ได้กลับบ้าน (รูปกริยาอดีต)
Kuka                  puhuu              suomea                                sujuvasti?
= ใครพูดภาษาฟินนิชเก่ง
(Minä)                Ostin               kirjoja                     alennusmyynnistä.
= (ฉัน)ซื้อหนังสือหลายเล่มจากร้านที่ขายลดราคา

  • §  เมื่อทำเป็นประโยคคำถาม จะวางกริยาไว้เป็นคำเริ่มต้นประโยคเสมอ ยกเว้นมีคำถามขึ้นต้นประโยค เช่น
Nauraako Kaisa? = ไกสะหัวเราะใช่ไหม
Kirjoittiko Pekka Liisalle? = เปกกะเขียนถึงลีซ่าหรือไม่
Etkö mennyt kotiin? = คุณยังไม่กลับบ้านหรอกเหรอ
Missä sinä asut? = คุณพักอยู่ที่ไหน
Milloin hän tulee? = เขาจะมาเมื่อไหร่

อ้างอิงจาก A Grammar Book of Finnish by Leila White
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น