วันศุกร์, กันยายน 06, 2556

สรุปเรื่อง Nesessiivilauseet : Necessive clause


เพื่อนคนหนึ่งกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ จึงขอให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน แต่ก็พยายามสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดดังนี้


Nesessiivilauseet 
คือประโยคที่ใช้บอกความจำเป็น ว่าควรทำ อะไร หรือต้องทำอะไร จะมีกริยาช่วยคือ 


  • täytyy/ ei tarvitse, 
  • pitää/ei tarvitse, 
  • on pakko/ei ole pakko,
  • [ on+ passiivin partisiippi preesens เช่น on tehtävä, mentävä, lähdettävä เป็นต้น อันนี้อาจยากไป ถ้ายังไม่ได้เรียน partisiippi ดังนั้นจึงขอข้ามอันนี้ไปก่อน]   • ประธานที่ใช้กับประโยคพวกนี้จะต้องเป็นรูป Genetiivi เท่านั้น เช่น 

minun, sinun, hänen, teidän, meidän, heidän, pojan, tytön, äidin, lapsen, lasten, auton, talon,....

  • กริยาช่วยจะเปลี่ยน tense ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในรูปบุรุษที่สามเอกพจน์เท่านั้น (เหมือนใช้ประธาน hän กับทุกประโยค) และตามด้วยกริยาหลักรูป infinitiivi ตัวอย่างเช่น

- Minun täytyy lähteä töihin.
- Meidän piti käydä sukulaisen luona viime lauantaina. (รูปอดีต)
- Lasten on pakko mennä kouluun.
- Kenen täytyi maksaa laskut? (รูปอดีต)
- Täytyykö sinun ostaa auto?
- Jääkaapin täytyy olla keittiössä.
- Kahvi täytyy olla kuumaa.
- Minun täytyy ostaa herätyskello.(สังเกตกรรมของประโยค)


  • ส่วนประโยคปฏิเสธ เช่น

- Minun ei tarvitse tehdä työtä.(สังเกตกรรมของประโยค) 
- Kenenkään ei tarvitse käydä kaupassa.
- Teidän ei ole pakko tehdä kaikkia harjoituksia.(สังเกตกรรมของประโยค)
- Lasten ei ollut pakko mennä kouluun viime viikolla/syyslomalla. (รูปอดีต)


  • ส่วนกรรมของประโยคนั้นจะใช้ partitiivi หรือ akkusatiiviที่ไม่ลงท้ายด้วย -n และให้แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 


ประโยคบอกเล่าทั่วไป กรรมเป็นจำนวนนับได้และมีจำนวนหนึ่งเดียว (ใช้ akkusatiiviที่ไม่ลงท้ายด้วย -n)
-Minun täytyy ostaa auto.
-Jonkun täytyy maalata talo.
-Meidän pitää ostaa hyvä sanakirja.

ประโยคปฏิเสธ(ใช้ partitiivi)
-Meidän ei tarvitse ostaa uutta autoa. 

ประโยคที่มีกรรมเป็นจำนวนที่นับไม่ได้(ใช้ partitiivi)
-Minun täytyy ostaa perunoita ja maitoa.

ประโยคที่ดำเนินต่อไปยังไม่สิ้นสุด หรือ prosessi (ใช้ partitiivi)
-Nyt minun pitää lukea tätä kirjaa.

ประโยคที่มีกรรมเป็นจำนวนที่นับได้รูปพหูพจน์ (monikko) 
-Pekan on pakko tehdä kaikki harjoitukset.


  • นอกจากพวกนี้แล้ว ยังมีกริยาอื่นๆที่เข้าข่าย Nesessiivilauseet ด้วย แต่อาจมีความหมายต่างกันไป ไม่เชิงบังคับ  เช่น

kannattaa, on hyvä, on parasta, on syytä, on määrä เป็นต้น

รายละเอียดอาจไม่มากเท่าไหร่ แต่พยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจมากขึ้นนะคะ

อ้างอิงจาก A Grammar Book of Finnish by Leila White


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น