วันศุกร์, มกราคม 18, 2556

Keravan Edupoli luokka 2012


9.1.2013
Päättajäiset Edupolissa, Keravalla

Ennen kuin muutin Suomeen en tienyt kuinka vaikeaa elämä Suomessa olisi. Syksyllä 2011, minulla oli hyvin vähän sanastoa ja ei mitään tietoa kieliopista. Olin aika avuton sekä hermostunut päivittäin, jonka takia minun ensimmäinen suomalainen talvi tuntui kylmemmältä ja pimeämmältä kuin se oli. Kuitenkin mahdollisuus osallistua Edupolin kurssille on muuttanut elämääni pukkuhiljaa.

Aika meni nopeasti, yhden vuoden jälkeen voin sanoa, että pystyn tekemään monia asioita ilman mieheni apua. Pystyn kommunikoimaan muiden kanssa suomeksi, vaikka se ei ole täydellistä. Olen saanut paitsi kieliosaamista, mutta myös tietoa suomen kulttuurista. Lisäksi  tämä kurssi on antanut minulle tarvittavat tiedot Suomalaisesta työelämästä sekä mahdollisuuden kokea sen oikeassa työpaikassa. Erityisesti uusien ystävien tapaaminen eri kulttuureista oli hyödyllistä, koska emme vain jaa sitä, että olemme erilaisia. Me myös opimme paljon toisilta opiskelijoilta. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia opettajia, erityisesti Hannaa ja Annea työstänne. Olette ymmärtäväisiä, kärsivällisiä sekä tuette oppilaitanne. Olen ylpeä voidessani sanoa, että olin teidän oppilas ja opiskelin Edupolissa. Haluan myös kiittää kaikkia teitä ystävät ; teidän ystävällisyydestä ja hetkistä, jotka muistan aina. Oli hauskaa tavata teidät. Toivon että teidän tulevaisuuden suunnitelmat toteutuvat hyvin, ja kaikki onnistuvat ja löytävät paikan suomalaisessa yhteiskunnassa.

En halua sanoa vielä hyvästejä vaan mieluummin sanon "Nähdään taas ja pidetään yhteyttä!"

Kiitoksia!

Maire


- ขอบคุณสำหรับชั่วโมงเรียนที่สนุกสนาน Kiitoksia hauskoista tunneista.

- ชอบที่ได้พบเพื่อนจากชาติต่างๆ Pidin uusien ystävien tapaamisesta eri kulttuureista.

- นอกจากทักษะการใช้ภาษาแล้วฉันยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของฟินแลนด์อีกด้วย Olen saanut paitsi kieliosaamista, mutta myös tietoa suomenkulttuurista.

- คอร์สนี้ให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับชีวิตการทำงานในฟินแลนด์แก่ฉัน Tämä kurssi on antanut minulle tarvittavat tiedot Suomalaisesta työelämästä.

- โอกาสในการลงเรียนคอร์สนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของฉัน ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Mahdollisuus osallistua tähän kurssiin on muuttanut elämäni. Kiitoksia kaikesta.

- หวังว่าจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่มากขึ้น เช่น สถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งพวกเราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์ได้มากขึ้น Toivoisin lisää opintokäyntejä, esim. historialliset paikat, joten oppisimme enemmän suomen historiaa.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น