วันจันทร์, เมษายน 17, 2560

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแลกใบขับขี่ต่างชาติเป็นใบขับขี่ฟินแลนด์ (เมษายน 2017)

หมายเหตุ: เนื่องจากผู้จัดทำไม่มีประสบการณ์ตรง ข้อมูลบางจุดจึงอาจคลาดเคลื่อนได้ จึงขอแนะให้ผู้ที่กำลังสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เช่น โทร.สอบถามโดยตรงกับสำนักงาน AJOVARMA เป็นต้น และหากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับ pdf ได้ฟรี จากลิงค์ Exchange a driving licence for a Finnish licenceไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น