วันศุกร์, มกราคม 29, 2559

Sanakirja : แนะนำพจนานุกรมรวมคำศัพท์ภาษาฟินนิช

พจนานุกรมรวมคำศัพท์ภาษาฟินนิช (Sanakirja)
ส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้พจนานุกรมรวมคำศัพท์ฟินนิช-ไทย เพราะยังไม่พบเล่มที่คำศัพท์ครอบคลุมหรือมีคำแปลที่ละเอียด
และเนื่องจากตัวเองคุ้นเคยกับฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า จึงเลือกใช้พจนานุกรมรวมคำศัพท์ฟินนิช-อังกฤษ (Suomi-Englanti sanakirja) มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมภาษาที่ดีที่สุดคือฉบับรวมคำศัพท์ที่อธิบายเป็นภาษานั้น 
ซึ่งกรณีนี้ก็คือ พจนานุกรมคำศัพท์ฟินนิชที่อธิบายเป็นภาษาฟินนิช (Suomen kielen sanakirja) ดังนั้นจึงอยากแนะนำพจนานุกรมที่ใช้อยู่ ดังนี้

 Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille 
- Anne Saarikalle, Johanna Vilkuna
มีคำศัพท์พื้นฐานสำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาระดับเริ่มต้น ปริมาณคำศัพท์จึงไม่มาก เพียง 3,500 คำ อธิบายเป็นภาษาฟินนิช   คำอธิบายเข้าใจง่ายและส่วนใหญ่จะมีประโยคตัวอย่างให้ด้วย เช่น
LAPSI :
ความหมายที่ 1. Lapsi on nuori poika tai tyttö. (เด็ก) > ตัวอย่าง Lapset leikkivät pihalla. Lapsille oli järjestetty juhliin kivaa ohjelmaa. VASTAKOHTA = aikuinen
ความหมายที่ 2. Lapsi on myös jonkun tytär tai poika. (ลูกหญิง หรือ ลูกชาย) > ตัวอย่าง Lapseni tulee huomenna kotiin. Kuinka monta lasta teillä on?
นอกจากนี้ ผู้แต่งยังเพิ่มคำศัพท์ที่สำคัญกับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในฟินแลนด์ เช่น 
VELVOLLISUUS: ความหมาย Velvollisuus on asia, joka täytyy tehdä, vaikka ei halua tai jaksa. (หน้าที่, ภาระ, ความรับผิดชอบ) > ตัวอย่าง Lasten velvollisuus on käydä koulua. Sinulla on velvollisuus kertoa totuus. 

ข้อดี - ใช้ง่าย เข้าใจง่าย แนบประโยคตัวอย่างมาให้ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียน
ข้อด้อย - คำศัพท์ค่อนข้างจำกัด และคำอธิบายไม่ละเอียดลงลึก


Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille
- Timo Nurmi
เล่มนี้มีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมากว่า 17,000 คำ อธิบายเป็นภาษาฟินนิชระดับกลางขึ้นไป และนอกจากจะให้อธิบายความหมายละเอียดขึ้นแล้ว ยังเพิ่มรูปคำที่สำคัญให้ด้วย เช่น genetiivi, partitiivi และ illatiivi ทั้งแบบ yksikkö และ monikko เช่น
LAPSI : LAPSEN : LASTA : LAPSEEN : LAPSIEN : LASTEN : LAPSIA
ความหมายที่ 1. Nuori poika tai tyttö. (เด็ก) > ตัวอย่าง Hän on vielä lapsi. Pihalla oli paljon lapsia leikkimässä.
ความหมายที่ 2. Jonkun tytär tai poika. (ลูกหญิง หรือ ลูกชาย) > ตัวอย่าง Meillä on kaksi lasta.En minä voi kaikille lapsilleni ostaa omaa asuntoa.
ความหมายที่ 3. (อุปมาอุปมัย/เปรียบเปรย)  lapsellinen, naiivi henkilö (อ่อนต่อโลก, ไร้เดียงสา) > ตัวอย่าง Raha-asioissa hän on täysi lapsi. 

ดังนั้นการอธิบายความหมายของคำศัพท์หนึ่งคำจึงมีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อ ครอบคลุมสถานการณ์หรือบริบทต่างๆ และเมื่อหาคำว่า LAPSI ก็อาจค้นเจอคำที่ศัพท์ใกล้เคียงอื่นๆเช่น  LAPSEKAS, LAPSELLINEN, LAPSETTAA, LAPSILISÄ, LAPSUUS เป็นต้น

ข้อดี - แสดงรูปคำที่สำคัญในการแต่งประโยค เช่น genetiivi, partitiivi และ illatiivi ทั้งแบบ yksikkö และ monikko, อธิบายความหมายตามบริบทของคำ และยกตัวอย่างแยกบริบท
ข้อด้อย - ไม่เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น เนื่องจากคำอธิบายด้วยภาษาฟินนิชระดับกลางขึ้นไปคือใช้คำอธิบายที่ซับซ้อนขึ้น


SUOMI ENGLANTI SUOMI 
- Ilkka Rekiaro, Douglas Robinson
พจนานุกรมคำศัพท์ฟินนิช-อังกฤษ เล่มนี้เป็นแบบพ็อคเก็ตบุ๊ค ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่แปลคำศัพท์จากฟินนิชเป็นอังกฤษ และส่วนที่แปลจากอังกฤษเป็นฟินนิช และเมื่อสังเกตจากชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของภาษาทั้งสองแล้ว กเล่มนี้็ดูน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อย หนังสือมีขนาดเล็กจึงพกพาสะดวกและยังมีคำศัพท์มากถึง 51,000 คำ คำแปลกระชับ มีทั้งคำศัพท์ทั่วไป สำนวนและคำอุปมาอุปมัย บางคำอธิบายด้วยประโยคตัวอย่าง หรือ วลี หรือบางคำรวมคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้ด้วย เช่น 
SAADA LUPA : receive/be granted permission (ขออนุญาต, ได้รับอนุญาต) > Saat luvan totella = You do what I say ; Saanko luvan? (tanssia) = May I have this dance?
LAPSI : child (เด็ก), kid (เด็ก), (KAKARA) brat (เด็กเหลือขอ), (VAUVA) baby (เด็กทารก), (ALAIKÄINEN) minor (ผู้เยาว์); ODOTTAA LASTA : be pregnant, be expecting (a baby) (ตั้งครรภ์); LAPSESTA SAAKKA : since you were a child, since childhood (ตั้งแต่วัยเด็ก, ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นเด็ก)

ข้อดี - ขนาดเล็ก พกพาสะดวก จุคำศัพท์มาก สามารถหาคำศัพท์ได้ทั้งแบบฟินนิช-อังกฤษ และอังกฤษ-ฟินนิช
ข้อด้อย - ตัวหนังสือเล็ก และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดี หรือรู้ศัพท์อังกฤษค่อนข้างมาก, คำอธิบายไม่ระบุประเภทของคำศัพท์ เช่น นาม กริยา ขยายนาม บุพบท เป็นต้น


Uusi Suomi-Englanti Suursanakirja
-Hurme Raija, Malin Riitta-Leena
เล่มนี้ถือเป็นที่สุดของพจนานุกรมเลยทีเดียว เพราะขึ้นชื่อว่า Suursanakirja นอกจากจะจุคำศัพท์มากถึง 160,000 คำแล้ว ภายในคำค้นหาหนึ่งคำนั้น ยังเจอกลุ่มคำศัพท์  คำประสมและวลีที่มีความเกี่ยวข้องกันอีกมากมาย ครอบคลุมหลายความหมายและหลายบริบท เช่น
LAPSI : child; AVIOTON LAPSI : illegitimate child (บุตรนอกสมรส), SYNTYMÄTÖN LAPSI : unborn child (บุตรที่ยังไม่เกิด), OTTAA LAPSEKSI : adopt (รับเป็นบุตรบุญธรรม), LAPSIPERHE : family with dependent children (ครอบครัวที่มีบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์), LAPSIPUOLI: stepchild (ลูกเลี้ยง) เป็นต้น
ข้อดี -  จุคำศัพท์มาก ละเอียดมาก สามารถหาคำศัพท์ได้เกือบทุกคำที่พบเจอ แยกชนิดของคำแปลระหว่างคำศัพท์ของอังกฤษและคำศัพท์ของอเมริกัน ด้วย
ข้อด้อย - เล่มใหญ่มาก หนามาก และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดี หรือรู้ศัพท์อังกฤษค่อนข้างมาก, คำอธิบายไม่ระบุประเภทของคำศัพท์ เช่น นาม กริยา ขยายนาม บุพบท เป็นต้น


Finnish Dictionary for the language learner 
- Zsuzsanna Oinas
ขอแนะนำหนังสือรวมคำศัพท์อีกเล่มที่มีความพิเศษ เพราะเล่มนี้แยกคำศัพท์ไว้เป็นหมวดหมู่ เกือบ 150 หมวด รวมคำศัพท์และวลีถึง 13,000 รายการ และบางหมวดหมู่ยังแบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆ เพื่อแยกกลุ่มย่อยของคำศัพท์ เช่น
หมวด AIKA (เวลา) เป็นหมวดใหญ่ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ตัวอย่างเช่น

หมวดย่อยที่ 1. Ajan yksiköitä หน่วยของเวลา เช่น sekunti - วินาที, minuutti - นาที, puolituntia - ครึ่งชั่วโมง, tunti - ชั่วโมง, päivä - วัน, vuorokausi - ยี่สิบสี่ชั่วโมง, viikko - สัปดาห์, viikkokaupalla - สัปดาห์หลังจากสัปดาห์, viikoittain - ทุกสัปดาห์, viikonloppu - สุดสัปดาห์, kuukausi - เดือน ...เป็นต้น

หมวดย่อยที่ 2. Päivä วัน เช่น toissapäivänä - เมื่อวานซืน, eilen - เมื่อวานนี้, tänään - วันนี้, huomenna - วันพรุ่งนี้, ylihuomenna - มะรืนนี้, aatto - วันก่อนวันเทศกาล, arkipäivä - วันธรรมดา, juhlapäivä - วันหยุดสำคัญ, merkkipäivä - วันครบรอบ, pyhä - วันอาทิตย์(วันไปโบสถ์), työpäivä - วันทำงาน, vapaapäivä - วันหยุดงาน, viikonpäivä - วันในสัปดาห์, vuosipäivä - วันฉลองครบรอบปี, aamuyö - ช่วงหลังเที่ยงคืน, aamukoitto - รุ่งเช้า, aamupäivä - ตอนเช้า, keskipäivä - เที่ยง, päivä - กลางวัน, iltäpäivä - บ่าย, ilta - เย็น, iltamyöhään - ค่ำ,  yömyöhään  - กลางดึก  ... เป็นต้น

หมวดย่อยที่ 3. Viikonpäivät วันในสัปดาห์ เช่น maanantai - วันจันทร์, tiistai - วันอังคาร, keskiviikko - วันพุธ, torstai - วันพฤหัสบดี, perjantai - วันศุกร์, lauantai วันเสาร์ และ sunnuntai - วันอาทิตย์

หมวดย่อยที่ 4. Kuukaudet เดือน เช่น tammikuu - เดือนมกราคม, helmikuu - เดือนกุมภาพันธ์, maaliskuu - เดือนมีนาคม, huhtikuu - เดือนเมษายน...เป็นต้น

หมวดย่อยที่ 5. Vuodenajat ฤดูกาล เช่น kevät - ฤดูใบไม้ผลิ, kesä - ฤดูร้อน, syksy - ฤดูใบไม้ร่วง และ talvi - ฤดูหนาว

หมวดย่อยที่ 6. Juhlapyhiä วันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ เช่น isänpäivä - วันพ่อ, itsenäisyyspäivä - วันชาติ/วันประกาศอิสรภาพ, jouluaatto - วันก่อนวันคริสมาสต์, joulupäivä - วันคริสมาสต์, juhannus - กลางฤดูร้อน, pyhäinpäivä -วันสำคัญทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมด,  liputuspäivä - วันสำคัญที่ต้องเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา, pääsiäinen - วันอีสเตอร์, uudenvuodenaatto - วันส่งท้ายปีเก่า, uudenvuodenpäivä - วันปีใหม่, vappu - วันแรงงาน, äitienpäivä - วันแม่...เป็นต้น

หมวดย่อยที่ 7. Kellonaika เวลา เช่น Kello on kymmenen (10.00). Kello on puoli yksitoista (10.30). Kello on puoli yksitoista illalla (22.30).... เป็นต้น

หมวดย่อยที่ 8. Muita ajan ilmauksia สำนวนแสดงเวลาอื่นๆ เช่น aikainen - ก่อนเวลา/แต่เช้าตรู่, aikana - ภายในเวลา, aikaraja - กำหนดเวลา/เส้นตาย, ajankohtainen - ปัจจุบัน/ล่าสุด, ajanlasku - ตามลำดับเวลา, ajanmukainen - ทันสมัย, ajoissa - ตรงเวลา, alussa - ในช่วงแรก/ช่วงเริ่มต้น, antiikki - โบราณ...เป็นต้น

ข้อดี - หนังสือเล่มนี้คำศัพท์เยอะจริงๆและที่สำคัญแบ่งเป็นหมวดหมู่ หาได้ง่าย และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานไวยากรณ์ที่พอเพียงในการแต่งประโยค หรือผู้เรียนที่ต้องการขยายฐานคำศัพท์เพื่อการสื่อสารให้สมบูรณ์ 
ข้อเสีย - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายสั้นๆ ไม่มีประโยคตัวอย่างหรือมีน้อยมาก ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคำศัพท์ตามลำดับอักษรดังเช่นพจนานุกรมทั่วไป เพราะลำดับคำตามหมวดหมู่เท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่ระบุประเภทของคำศัพท์ เช่น นาม กริยา ขยายนาม บุพบท เป็นต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น