วันเสาร์, พฤศจิกายน 15, 2557

สถานทูตฟินแลนด์เปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าใหม่

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen) เพื่อเดินทางมาฟินแลนด์ในระยะเวลาสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) จะยุ่งยากน้อยลง เมื่อสถานทูตฟินแลนด์เปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าโดย VFS Global เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนัดเวลาล่วงหน้า ยกเว้นยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร นอกจากนี้ยังเพิ่มกระบวนการจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ได้แก่สแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วและถ่ายภาพ 1 รูปจากผู้ที่มายื่นคำร้องขอวีซ่าอีกด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 http://www.vfsglobal.com/Finland/Thailand/Thai/index.html

บริการด้านวีซ่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น